หจก.ธนวรรณ เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส

ได้เปิดดำเนินการด้านการบริการจัดส่งพนักงาน พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ ทั้งประจำและไปกลับ โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเชื่อมั่นในด้านการบริการ ซึ่งได้ยึดหลัก ความเป็นธรรมและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและมีความใส่ใจต่อพนักงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอด

พนักงานทุกคนของ หจก.ธนวรรณ เนอร์สซิ่ง เซอร์วิสที่จะจัดส่งมาประจำตามบ้านของท่านจะต้องผ่านการคัดเลือกอบรม จากพยาบาลวิชาชีพซึ่งประจำอยู่ทางศูนย์ของเรา พร้อมทั้งได้มีการสอบประวัติเอกสารทางราชการ รูปถ่าย บัตรประชาชน ประวัติ เพื่อประสิทธิภาพของงานและชื่อเสียงด้านการบริการของทางศูนย์ฯ

จากประสบการณ์ตรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ของเจ้าของศูนย์ได้นำมาอบรมถ่ายทอด เป็นเทคนิคให้กับพนักงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานการเป็นพี่เลี้ยงเด็กมืออาชีพ

บริหารงานโดย

นายธนศักดิ์ แสงทอง
ตำแหน่งนายทะเบียน สมาคมธุรกิจการดูแลมืออาชีพ

 

 

หจก.ธนวรรณ เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

 

สมาคมการค้า ธุรกิจการดูแลมืออาชีพ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ
ให้กับผู้บริหาร ศูนย์ธนวรรณ เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส ในสาขา บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561

 


สอบถามรายละเอียด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวรรณ เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส บริการจัดส่งพนักงาน พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ ทั้งประจำและไปกลับ
Powered By : Zeasyweb